In bài viết

Hoàn tất chi trợ cấp cho người lao động Công ty Năng lượng điện Á Châu

(Chinhphu.vn) - Công ty CP Năng lượng điện Á Châu đóng BHXH tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Ngày 15/10/2021, Công ty gửi hồ sơ trợ cấp thất nghiệp lên BHXH quận Hoàng Mai. Hồ sơ đúng và đủ thông tin người lao động nhưng cơ quan BHXH vẫn chưa xử lý hồ sơ cho người lao động Đỗ Thị Thùy Ngân.

01/04/2022 07:02

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty CP Năng lượng điện Á Châu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trong thời gian sớm nhất.

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

BHXH quận Hoàng Mai đã kiểm tra, rà soát dữ liệu, theo đó, Công ty CP Năng lượng điện Á Châu đã nộp hồ sơ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đề nghị hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Biên bản số 107871/2021/00108 ngày 15/10/2021 cho 22 lao động.

Trong quá trình thụ lý hồ sơ, cán bộ quản lý thu phụ trách đơn vị đã sơ suất không phát hiện việc chuyển thiếu dữ liệu trường hợp của bà Đỗ Thị Thùy Ngân. BHXH quận Hoàng Mai đã làm việc với Công ty CP Năng lượng điện Á Châu và giải quyết kịp thời quyền lợi của người lao động.

Chinhphu.vn