In bài viết

Hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý ở Bộ, cơ quan ngang Bộ

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước.

26/07/2012 17:11

Thủ tướng lưu ý việc hoàn thiện dự thảo này phải trên cơ sở ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn, chức danh cán bộ.

Dự thảo sau khi hoàn thành sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng đồng ý đưa ra ngoài Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Đề án Tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn, chức danh cán bộ và Đề án cơ chế phát hiện, tiến cử và sử dụng người tài.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã chủ trì soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn 7 chức danh lãnh đạo, quản lý gồm: Thứ trưởng, Tổng cục trưởng, Phó tổng cục trưởng, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng.

Phương Hiển