In bài viết

Hoàn trả tiền đóng BHYT hộ gia đình khi được cấp thẻ BHYT

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Nhung đóng BHYT được 4 năm, tháng 11/2019 thẻ BHYT hết hạn. Con của bà làm ngành Công an nên đăng ký thẻ BHYT cho bà tại cơ quan nhưng bà chưa được cấp thẻ.

27/01/2020 07:02

Bà Nhung hỏi, khi thẻ BHYT của bà hết hạn mà bà chưa nhận được thẻ BHYT của thân nhân công an thì bà có phải đóng tiếp thẻ BHYT cũ không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo nội dung câu hỏi, bà đã tham gia BHYT theo hộ gia đình được 4 năm, đến tháng 11/2019 thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, do chưa xác định cụ thể thời điểm cơ quan có thẩm quyền lập danh sách cấp thẻ BHYT cho thân nhân công an. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi liên tục cho người tham gia BHYT đề nghị bà tiếp tục gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình theo quy định.

Trường hợp khi thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân công an được cấp thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện hoàn trả tiền đóng BHYT theo hộ gia đình theo quy định tại Điều 20 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Chinhphu.vn