In bài viết

Hoạt động của HĐND phải thể hiện rõ phương châm “ý Đảng hợp với lòng dân”

(Chinhphu.vn) - Sáng 13/7, tại thành phố Việt Trì, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và phát biểu chỉ đạo.

13/07/2022 13:15
Chủ tịch Quốc hội: Các Nghị quyết của HĐND phải chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá sự chuẩn bị chu đáo nội dung các báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các báo cáo mang tính khách quan, phản biện cao, qua đấy cho thấy sự đổi mới, tìm tòi, cải tiến các hoạt động của HĐND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường và tác động tiêu cực của dịch COVID-19. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Phú Thọ đạt mức cao (năm 2021 đạt 6,28%; 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,8%, cao hơn mức bình quân trong cả nước). Lĩnh vực công nghiệp phục hồi và phát triển nhanh; du lịch, dịch vụ có nhiều khởi sắc. Thu ngân sách liên tục tăng cao (năm 2021 đạt 9.029 tỷ đồng, tăng 52% so dự toán; ước 6 tháng đầu năm 2022 đạt 4.589 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán, tăng 38% so với cùng kỳ), hướng tới nhóm “Câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng” trong thu ngân sách. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch có nhiều tiến bộ; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và cơ bản giữ được sự ổn định của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đây là kết quả rất đáng mừng. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ.

Các Nghị quyết của HĐND phải bám sát thực tiễn cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội: Các Nghị quyết của HĐND phải chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa - Ảnh 2.

Quang cảnh khai mạc Kỳ họp

Để phát huy những thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX của tỉnh, các Chương trình hành động triển khai, thực hiện các Nghị quyết; trong đó cần quán triệt, nâng cao nhận thức và xác định Phú Thọ là trung tâm liên kết vùng. 

Các chính sách được ban hành cần chú trọng các nhóm giải pháp ngoài phát huy lợi thế so sánh, mang tính đặc trưng riêng của một tỉnh trung du miền núi thì phải hướng tới tính liên kết vùng; hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư trong và ngoài nước; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; quan tâm phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển công nghiệp sạch, góp phần vừa phát triển bền vững, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của quê hương Đất Tổ Vua Hùng.

Các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Tỉnh tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, các luật, nghị quyết của Quốc hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để thống nhất nhận thức, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự nhất trí cao, sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động của HĐND các cấp đặt trong tổng thể các hoạt động này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ cần chủ động nghiên cứu, đề xuất những quyết sách để sớm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; sớm ban hành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 nhằm xác định tầm nhìn, không gian phát triển kinh tế - xã hội rộng lớn không chỉ có ý nghĩa trong tỉnh, trong vùng, mà còn đóng góp cho cả nước; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi các Nghị quyết của HĐND phải có tính chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, có tính khả thi cao, sát thực tiễn, mang tính dẫn dắt và tính dự báo chính xác, mục tiêu chính sách phải được lượng hóa, các giải pháp và công cụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội phải rất cụ thể, rõ ràng, bám sát thực tiễn cuộc sống, dễ triển khai thực hiện và dễ giám sát, kiểm tra.

HĐND các cấp cũng cần chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, ngày càng công khai, minh bạch, gần dân hơn, tăng cường tính pháp quyền, ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Tiếp tục rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND sao cho hoạt động của HĐND phải thể hiện rõ phương châm “ý Đảng hợp với lòng dân” và là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công tác cán bộ luôn được Đảng ta nhấn mạnh có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của cách mạng. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu HĐND, nhất là đại biểu HĐND chuyên trách cho nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng; triển khai rà soát, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng cán bộ cho các khóa tiếp theo; không chỉ quy hoạch cho tỉnh mà còn cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Phú Thọ với vị trí và tiềm năng của mình, cùng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần về thăm tỉnh Phú Thọ ngày 19/8/1962: “...để lãnh đạo tốt, các cấp phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phê bình, tự phê bình để không ngừng tiến bộ...”; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với khát vọng ý chí vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Phú Thọ sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo TTXVN