In bài viết

Học kinh tế xây dựng có được xét cấp chứng chỉ khảo sát?

(Chinhphu.vn) - Ông Tuấn Anh (Tây Ninh) tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng được 6 năm, đã tham gia khảo sát địa hình nhiều công trình. Ông hỏi, ngành của ông có thi được chứng chỉ khảo sát địa hình không?

12/09/2019 09:20

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì chuyên ngành kinh tế xây dựng không thuộc chuyên ngành phù hợp để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực khảo sát xây dựng.

Chinhphu.vn