In bài viết

Học liên thông không liên tục, có được miễn học phí?

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ cần học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy là được xem xét để miễn, giảm học phí, không có quy định phải học liên thông liên tục.

19/11/2014 07:57

Ông Vũ Duy Tùng (Kon Tum; email: nobita1601@...) là bệnh binh, có con là y sĩ và có dự định năm sau học lên đại học (bác sĩ). Do điều kiện để học từ y sĩ lên bác sĩ cần thời gian 3 năm nên con ông Tùng không thể học liên thông liên tục.

Theo ông Tùng biết, điều kiện để con ông hưởng ưu đãi trong giáo dục là phải học liên thông liên tục từ trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học. Vậy, trường hợp con ông có được miễn học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về đối tượng áp dụng không quy định phải học liên thông liên tục, các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ cần học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy là được xem xét để miễn, giảm học phí.

Chinhphu.vn