In bài viết

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH

(Chinhphu.vn) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

16/03/2021 08:00
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hội nghị diễn ra  theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) và các Học viện trực thuộc.

Sau khi thực hiện quy trình bước 1, Học viện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác (bước 2) giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại quy trình bước 3 (hội nghị ban lãnh đạo mở rộng), sau khi nghe Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày tiêu chuẩn của ĐBQH và những trường hợp không được ứng cử ĐBQH; nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng- người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, cử tri dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét về người được giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Các ý kiến thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng; thống nhất cho rằng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là ĐBQH khóa XV.

Kết quả biểu quyết tại 3 Hội nghị (hội nghị bước 1, bước 2 và bước 3), 100% đại biểu có mặt nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV.

BT