In bài viết

Học xong trung cấp nghề có tương đương tốt nghiệp cấp 3?

(Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Văn Thắng (Lào Cai) hỏi, Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN hướng dẫn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thay thế cho bằng trung học phổ thông hiện còn được áp dụng hay không?

04/06/2021 10:02

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 hướng dẫn người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục năm 2005 và vẫn áp dụng cho các văn bằng đã cấp trước ngày 1/7/2020.

Từ ngày 1/7/2020, Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành. Tại Khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục năm 2019 quy định:

“Học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, hiện nay việc sử dụng bằng trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện theo Khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục năm 2019 nêu trên.

 Chinhphu.vn