In bài viết

Hội thảo “Công chứng về GCN quyền sử dụng đất” tại TP. Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đồng ý Hội Công chứng TP. Hồ Chí Minh với tư cách là đại diện của Việt Nam trong Liên minh Công chứng Quốc tế phối hợp với Liên minh tổ chức Hội thảo quốc tế “Công chứng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” tại TP. Hồ Chí Minh trong 2 ngày 12-13/12/2014.

06/12/2014 08:12

 

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chỉ đạo Hội Công chứng TP. Hồ Chí Minh đảm bảo nội dung Hội thảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực đất đai; phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Đề án tổ chức Hội thảo; đảm bảo an ninh, trang trọng và hiệu quả.

Được biết, Hội thảo quốc tế lần 3 về công chứng được Liên minh Công chứng Quốc tế đề nghị Công chứng Việt Nam (đại diện là hội Công chứng TP. Hồ Chí Minh) tổ chức với chủ đề “Công chứng về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Việc phối hợp tổ chức Hội thảo vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của quốc gia thành viên Liên minh Công chứng Quốc tế. Đây là cơ hội tốt để Công chứng Việt Nam giới thiệu về hệ thống pháp luật dân sự của Việt Nam và quảng bá hình ảnh của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hội thảo sẽ tập trung vào những phân tích chuyên sâu của các học giả trong nước và quốc tế về các vấn đề cơ bản của quyền sử dụng đất, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, sử dụng đất đai vì mục tiêu phát triển bền vững, kinh nghiệm trong quản lý bất động sản, cơ chế một cửa liên thông về công chứng, đăng ký đất đai, nhà ở và thuế. Hội thảo cũng là cơ hội để các công chứng viên Việt Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, thúc đẩy tổ chức và hoạt động công chứng Việt Nam hội nhập sâu hơn với quốc tế.

Hội thảo sẽ tập trung vào 4 chủ đề: Nguyên tắc sở hữu đất đai tại châu Á; tổng quan về việc thiết lập quyền sở hữu đất đai tại châu Á; quyền đối với đất đai; đề xuất các giải pháp đối với các vấn đề đô thị, nông thôn, công bố thông tin đất đai.

Tuệ Văn