In bài viết

Hội thảo quốc tế chia sẻ về chính sách an sinh xã hội đối với người lao động khuyết tật

(Chinhphu.vn) - Chiều 13/11, tại Hà Nội, triển khai Chương trình đối thoại nhà nước pháp quyền với Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF) tổ chức Hội thảo quốc tế chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về chính sách an sinh xã hội đối với người lao động khuyết tật do Bộ Tư pháp chủ trì. Tham dự có đại diện các Bộ, ngành, tổ chức đại diện người khuyết tật, trường đại học, viện nghiên cứu…

13/11/2023 19:24
Hội thảo quốc tế chia sẻ về chính sách an sinh xã hội đối với người lao động khuyết tật- Ảnh 1.

Nguyên tắc trong xây dựng pháp luật cấm phân biệt trên cơ sở khuyết tật trong mọi vấn đề liên quan như việc làm, tuyển dụng, điều kiện làm việc, thăng tiến, an toàn, sức khỏe - Ảnh: VGP/LS

Trình bày tham luận mở đầu Hội thảo, TS. Trần Minh Sơn (Vụ Pháp luật Dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp) cho rằng, hiện nay hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam có 04 nhóm cơ bản trong đó có nhóm chính sách việc làm đảm bảo thu nhập tối thiểu và giảm nghèo; nhóm chính sách bảo hiểm xã hội; nhóm chính sách trợ giúp xã hội và nhóm chính sách dịch vụ xã hội cơ bản.

Với lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ở Việt Nam hiện nay đạt khoảng 52,3 triệu người, trong đó, lao động ở thành thị là 19,5 triệu người. Theo thống kê của cuộc Điều tra Quốc gia Người khuyết tật Việt Nam lần thứ nhất cho thấy, người khuyết tật Việt Nam có khoảng 7,8 triệu người, khuyết tật từ 2 tuổi trở lên chiếm khoảng 8% dân số Việt Nam (trong đó có 29,41% khuyết tật vận động; 16,83% khuyết tật thần kinh; 13,84% khuyết tật về nhìn; 9,34% khuyết tật nghe nói; 6,52% khuyết tật trí tuệ và 24,08% khuyết tật khác).

Theo đó, chúng ta đang đứng trước bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 và tình hình quốc tế biến động trong mấy năm gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường lao động nói chung và công việc làm cho người lao động khuyết tật nói riêng ở Việt Nam và trên thế giới.

Hội thảo quốc tế chia sẻ về chính sách an sinh xã hội đối với người lao động khuyết tật- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế tại Hà Nội, chiều 13/11 - Ảnh: VGP/LS

Chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo, GS. Mattthias MeiBner, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu DIFA (Cộng hòa Liên bang Đức) thông tin, từ năm 2009, Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật đã có hiệu lực tại Đức. Luật quy định rằng, người khuyết tật phải có sự tham gia vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác trong việc làm, học tập, sinh hoạt hằng ngày và các quyền khác...

Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH) nhất mạnh đến nguyên tắc trong xây dựng chính sách pháp luật cấm phân biệt trên cơ sở khuyết tật trong mọi vấn đề liên quan đến việc làm, bao gồm điều kiện tuyển dụng, sự thuê mướn, thăng tiến nghề nghiệp và điều kiện làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe; bảo vệ quyền của người khuyết tật có được điều kiện làm việc chính đáng và thuận lợi trên cơ sở bình đẳng đối với những người khác; thúc đẩy cơ hội việc làm và thăng tiến nghề nghiệp cho người khuyết tật trên thị trường lao động cũng như thúc đẩy hỗ trợ tìm kiếm việc làm, duy trì và quy trở lại làm việc.

Kết thúc Hội nghị, ông Michael Siegner, Trưởng Đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation tại Việt Nam và ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) đều cho rằng: Các quy định pháp luật về người khuyết tật từ Luật cho đến Nghị định và các Thông tư được ban hành hơn 10 năm qua đã tạo khung pháp lý cho người khuyết tật tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các quy định pháp luật này trong thời gian tới là nhu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay, góp phần thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật ở Việt Nam cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về nhóm đối tượng này trong xã hội./.

LS