In bài viết

Hơn 640 tác phẩm tham dự cuộc thi 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới'

(Chinhphu.vn) - Hầu hết tác phẩm tham dự cuộc thi thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

24/04/2023 14:35
Thi viết 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới': Hơn 640 tác phẩm tham dự - Ảnh 1.

Ban Tổ chức thông tin về cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 24/4, Báo Quân đội nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo về Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023, đồng thời, phát động cuộc thi viết lần thứ ba, năm 2023-2024.

30 tác phẩm xuất sắc được trao giải 

Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai nhận được hơn 640 tác phẩm của gần 40 cơ quan báo chí trong cả nước, tăng cả số tác giả, tác phẩm và số cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ nhất.

Hầu hết tác phẩm tham dự bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi; chất lượng tương đối đồng đều, nhiều bài thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết quả cuộc thi không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền của Báo QĐND và các cơ quan báo chí trong cả nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng thể loại chính luận, mà còn kết nối, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và các cơ quan báo chí trong cả nước cùng góp sức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để trao 3 loại giải, gồm: Giải dành cho báo Trung ương, giải dành cho báo địa phương, giải dành cho tạp chí; trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 12 giải khuyến khích. Ban Tổ chức cũng quyết định tặng thưởng cho 1 tác phẩm xuất sắc của người nước ngoài và khen thưởng 3 tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao cuộc thi. Cuộc thi mang lại những bài học quý có thể áp dụng trong hệ thống giải báo chí quốc gia trong tương lai.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết lần thứ hai, phát động cuộc thi lần thứ ba được tổ chức vào lúc 20h ngày 26/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Những điểm nhấn của cuộc thi lần thứ ba 

Trên cơ sở cuộc thi lần thứ nhất và lần thứ hai, cuộc thi lần thứ ba tiếp tục được phát động với các nội dung: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Bảo vệ những thành quả cách mạng, nền văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; công cuộc đổi mới; lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; bảo vệ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Đặc biệt, cuộc thi nhấn mạnh nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Tác phẩm dự thi có thể 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung: Đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thể loại báo chí và thời gian đăng liên tục. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục, nội dung mới, có tính thời sự.

Thời gian gửi bài dự thi từ ngày 1/4/2023-15/3/2024. Dự kiến tổng kết và trao giải vào dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2024).

Mỗi cơ quan báo chí có thể gửi bài dự thi về chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” đã đăng trên báo in, báo điện tử với số lượng không giới hạn. Không nhận tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí quốc gia và Giải Búa liềm vàng.

Nhận bài dự thi tại địa chỉ: Báo Quân đội Nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Tác phẩm báo điện tử cần gửi bản in từ giao diện trang báo điện tử và kèm theo link bài báo (không nhận tác phẩm đánh máy lại) theo địa chỉ email: vanhoa@qdnd.vn.

Phương Liên