In bài viết

Hợp đồng thanh lý nhà tập thể được coi là giấy tờ về quyền sử dụng đất?

(Chinhphu.vn) - Bà Mai Hà (Vĩnh Phúc) và một số hộ dân mua thanh lý nhà tập thể của công ty từ năm 2000 và vẫn ở ổn định cho đến nay. Trong hợp đồng chỉ thể hiện mua nhà thanh lý không gắn liền với đất, đất vẫn do công ty quản lý và công ty nộp tiền thuê đất hàng năm.

21/05/2022 08:02

Bà Hà hỏi, hợp đồng thanh lý nhà tập thể của công ty có được coi là một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, có giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Do nội dung bà hỏi liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nơi có đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ hồ sơ, tài liệu để trả lời cụ thể để xác định việc thanh lý, hóa giá nhà có đúng theo quy định của pháp luật hay không làm căn cứ xác định giấy tờ về quyền sử dụng đất. Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để bà được biết và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất để được hướng dẫn, giải quyết.

Chinhphu.vn