In bài viết

Hưng Yên: Yêu cầu 13 DN khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường

(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định phê duyệt danh sách 13 cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2017 trên địa bàn cần xử lý, khắc phục ngay các hiện tượng xả thải vượt quy chuẩn.

22/04/2018 17:37

Đây là các DN nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã bị tỉnh Hưng Yên xử phạt gồm: Công ty TNHH Công thương Tinh Nhuệ Hưng Yên; Công ty TNHH Việt Đức; Công ty TNHH Công nghiệp Nam Thái; Công ty CP Mikado (NPG); Công ty TNHH Đăng Hường; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Minh Ngọc; Công ty CP Bao bì Thuận Hòa Phát; Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật 3Q; Công ty CP Đầu tư và phát triển Thái Dương; Công ty TNHH Dinh dưỡng Phú Sỹ; Công ty CP Châu Giang Hưng Yên; Công ty TNHH Hoàng Hợp; Công ty CP Sản xuất và thương mại VTS.

Theo kết quả lấy mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hưng Yên), các DN nói trên đều có thông số xả thải vượt quy chuẩn cho phép. Trong đó thông số về Coliform, BOD, COD, Amoni vượt gấp nhiều lần so với quy chuẩn Việt Nam cột B, với mức từ 2 đến 80 lần.

Điển hình như Công ty TNHH Hoàng Hợp ở huyện Mỹ Hào; Công ty TNHH Dinh dưỡng Phú Sỹ ở huyện Ân Thi; Công ty TNHH Công Thương Tinh Nhuệ Hưng Yên và Công ty CP Mikado đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm... Riêng Công ty Hoàng Hợp đã nhiều lần bị xử phạt, nhưng vẫn tái diễn việc xả thải tự do ra môi trường ở mức trầm trọng hơn.

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu 13 DN trên phải thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường xong trước ngày 31/7. Trong đó, cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thiết kế lắp đặt các thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với thực tế sản xuất, để giảm thiểu lượng thải các chất gây ô nhiễm, đạt quy chuẩn môi trường cho phép. Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải bảo đảm đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường. Đồng thời thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành các hệ thống xử lý chất thải, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường của cơ sở.

UBND tỉnh Hưng Yên cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan và các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ các cơ sở, xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm và báo cáo cấp thẩm quyền đình chỉ sản xuất đối với những cơ sở cố tình không thực hiện các biện pháp xử lý môi trường theo quy định. Mặt khác hướng dẫn các cơ sở đã hoàn thành việc xử lý ô nhiễm làm thủ tục, để đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định./.

(theo TTXVN)