In bài viết

Hưởng chế độ ốm đau hay tai nạn lao động?

(Chinhphu.vn) – Bà Minh Thanh (Bình Dương) hỏi, bà bị tai nạn giao thông thì trường hợp này được giải quyết là ốm đau hay là tai nạn lao động?

10/10/2022 08:02

Về vấn đề này, BHXH Bình Dương trả lời như sau:

Điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động:

1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động;

c) Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên

Căn cứ quy định trên, nếu trường hợp bà bị tai nạn giao thông mà không thuộc điều kiện nêu trên thì bà sẽ được giải quyết chế độ ốm đau (tai nạn rủi ro) theo quy định của Luật BHXH.

BT