In bài viết

Hướng dẫn báo giảm BHXH trường hợp nghỉ thai sản

(Chinhphu.vn) – Theo giấy của bệnh viện thì người lao động bị sảy thai, nghỉ từ ngày 28/8 đến ngày 18/9/2023 là 20 ngày. Trong tháng 9/2023, người lao động nghỉ 11 ngày hưởng chế độ thai sản và 4 ngày nghỉ dưỡng sức, ngày nghỉ có hưởng lương là 6 ngày.

21/11/2023 15:02

Bà Phan Thị Hảo (TPHCM) hỏi, trường hợp nêu trên công ty phải báo OF (nghỉ ốm) hay TS (nghỉ thai sản) để bảo đảm quyền lợi cho người lao động?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Đối chiếu quy định trên với trường hợp bà Phan Thị Hảo phản ánh, trong tháng 9/2023, người lao động có 11 ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản và 4 ngày nghỉ dưỡng sức thì công ty lập hồ sơ báo giảm phương án OF.

Chinhphu.vn