In bài viết

Hướng dẫn cấp chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Tấn Thượng (Kiên Giang) là kiểm sát viên và hiện có dự định hành nghề công chứng. Ông Thượng hỏi, để được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng thì ông phải đăng ký học ở đâu và thời gian học thế nào?

01/04/2016 08:02

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:

Điều 10 Luật Công chứng quy định, người được miễn đào tạo nghề công chứng phải tham gia khoá bồi dưỡng kỹ năng hành nghề công chứng và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng trước khi đề nghị bổ nhiệm công chứng viên.

Thời gian bồi dưỡng nghề công chứng viên là 3 tháng. Người hoàn thành khoá bồi dưỡng được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng nghề công chứng.

Ngày 15/6/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, trong đó có quy định về khoá bồi dưỡng nghề công chứng và ngày 23/9/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1697/QĐ-BTP về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng.

Hiện nay, Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp là đơn vị được giao thực hiện bồi dưỡng nghề công chứng.

Chinhphu.vn