In bài viết

Hướng dẫn chính sách cho vay trồng rừng sản xuất, chăn nuôi

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện cho vay đầu tư trồng rừng sản xuất, chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020.

06/11/2015 16:14

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, hộ gia đình trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 75/2015/NĐ-CP được Ngân hàng cho vay không có tài sản bảo đảm phần giá trị đầu tư còn lại theo thiết kế - dự toán trồng rừng với hạn mức cho vay tối đa không quá 15 triệu đồng/ha.

Thời hạn cho vay được tính từ khi trồng đến khi khai thác chính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm.

Theo dự thảo, mức vay và thời gian vay cụ thể sẽ do Ngân hàng và hộ gia đình tự thỏa thuận phù hợp với quy định. Thời hạn trả gốc và lãi một lần khi khai thác chính.

Về chính sách cho vay phát triển chăn nuôi, theo dự thảo, hộ gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 75/2015/NĐ-CP được Ngân hàng cho vay không có tài sản bảo đảm để chăn nuôi trâu, bò và gia súc khác với hạn mức vay tối đa không quá 50 triệu đồng; thời hạn cho vay tối đa 10 năm. Dự thảo nêu rõ, mức vay và thời gian vay cụ thể do Ngân hàng và hộ gia đình tự thỏa thuận phù hợp với quy định.

Về lãi suất cho vay, theo dự thảo, lãi suất cho vay đối với hộ gia đình theo đề xuất trên là 1,2%/năm. Ngân sách nhà nước hỗ trợ phần lãi suất tiền vay còn lại. Cơ chế hỗ trợ lãi suất được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan này.

Tuệ Văn