In bài viết

Hướng dẫn chốt sổ BHXH khi nghỉ việc

(Chinhphu.vn) – Bà Phạm Thu Huyền (Hà Nội) nghỉ việc tại 1 Công ty từ tháng 2/2021 nhưng công ty không báo giảm đóng BHXH. Tháng 6/2021, khi bà Huyền hỏi thì Công ty mới báo ngừng. Công ty nợ tiền đóng BHXH của bà Huyền tháng 4-6/2021.

01/12/2022 09:02

Công ty làm công văn gửi BHXH quận Cầu Giấy xin đóng trước và chốt sổ cho bà Huyền. Công ty đã chuyển khoản vào tài khoản của BHXH quận Cầu Giấy ngày 12/7/2022 nhưng cán bộ quản lý không giải quyết và cho biết hồ sơ không hợp lệ. Bà Huyền hỏi, như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, BHXH quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội trả lời như sau:

Bà Phạm Thu Huyền không có tên trong danh sách tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của Công ty CP Cbis Việt Nam. Đề nghị bà khi phản ánh kiến nghị cung cấp thông tin cụ thể của trường hợp cần phản ánh như mã số BHXH, họ tên người lao động,... để cơ quan BHXH có căn cứ kiểm tra, trả lời phản ánh của người lao động.

Theo Điều 21 Luật BHXH 2014, khi chấm dứt hợp đồng lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động.

Theo Điểm 1.2, Khoản 72, Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định sửa đổi, bổ sung Điều 46 như sau: 

Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

BHXH quận Cầu Giấy thông báo để bà Phạm Thu Huyền được biết, nếu có vướng mắc đề nghị bà liên hệ BHXH quận Cầu Giấy, số điện thoại: 024.3793.9118 hoặc 024.3791.0717 (101,106).

Chinhphu.vn