In bài viết

Hướng dẫn chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu về địa chỉ tạm trú

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Vĩnh Phúc có hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận, được khám, chữa bệnh ban đầu tại Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Thuận. Hiện ông tạm trú tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

30/10/2023 08:02

Ông Phúc hỏi, ông muốn chuyển nơi khám, chữa bệnh ban đầu về Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa có được không? Nếu được thủ tục, hồ sơ như thế nào và liên hệ với cơ quan nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Qua kiểm tra, hiện nay Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh độc lập mà chỉ là một bộ phận trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Do đó, BHXH tỉnh Khánh Hòa không ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Khánh Hòa nên ông không thể đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại đây.

Trường hợp ông đã đăng ký tạm trú tại TP. Nha Trang và muốn chuyển nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu về TP. Nha Trang thì vào tháng đầu của mỗi quý, mời ông đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ (tại tỉnh Bình Thuận) để được hướng dẫn thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu về một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TP. Nha Trang theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chinhphu.vn