In bài viết

Hướng dẫn điều chỉnh mã quyền lợi BHYT

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Ngọc Hiên (tỉnh Hưng Yên) nhập ngũ từ tháng 3/1983. Năm 1994, ông chuyển ngành về làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, là hội viên Hội Cựu chiến binh. Nay ông Hiên đã nghỉ hưu, hưởng chế độ, quyền lợi BHYT mức 95%.

20/11/2023 08:20

Ông Hiên hỏi, nếu ông muốn được BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh thì có được không? Nếu được thì ông cần phải làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Do đó, trường hợp của ông đang nghỉ hưu và hưởng chế độ, quyền lợi BHYT 95%; đồng thời, nếu ông có thời gian nhập ngũ từ tháng 3/1983 đến năm 1994 được xác định là cựu chiến binh, có mức hưởng BHYT 100% thì ông cung cấp giấy tờ chứng minh tại Điểm 23 Khoản 2 Mục I Phụ lục 03 và theo hướng dẫn tại Điều 23 Văn bản số 922NBHN- BHXH ngày 5/4/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý số BHXH, thẻ BHYT để cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu, cấp thẻ BHYT đối với người đang hưởng lương hưu nơi ông cư trú điều chỉnh mã quyền lợi hưởng theo quy định.

Chinhphu.vn