In bài viết

Hướng dẫn hồ sơ miễn học phí cho sinh viên dân tộc thuộc hộ nghèo

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Đức Thịnh (Yên Bái) hỏi, người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, học theo hình thức liên thông, liên kết đào tạo có thuộc đối tượng được miễn giảm học phí hay không?

20/04/2021 14:02

Cháu của ông Thịnh là người dân tộc thuộc hộ nghèo, đang học Đại học ngành Điều dưỡng theo hình thức liên kết đào tạo giữa trường Đại học Thành Đông và Khoa Y Dược Hà Nội, niên khóa 2019-2023. Ông Thịnh hỏi, cháu ông có được miễn giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP không? Nếu được thì hồ sơ cần nộp gồm những gì, đơn vị nào xác nhận trong đơn xin miễn giảm học phí?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 đã quy định đối tượng được miễn học phí gồm: “Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”.

Như vậy, trường hợp cháu của ông Trần Đức Thịnh là sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo đang học theo hình thức liên thông chính quy được miễn học phí theo quy định tại Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Hồ sơ cần nộp gồm:

- Đơn đề nghị miễn học phí theo Phụ lục IV Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND cấp xã cấp hoặc xác nhận.

Chinhphu.vn