In bài viết

Hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa của DN vốn nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH Nikken Corporation (Vietnam) là doanh nghiệp có vốn nước ngoài, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư để hoạt động phân phối bán buôn. Công ty dự định bán buôn chế phẩm bôi trơn (mã HS 3403) dùng cho máy móc, thiết bị gia công kim loại. Vậy, hàng hóa này có thuộc trường hợp phải xin cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động bán buôn không?

18/05/2020 08:02

Về vấn đề này, Bộ Công Thương trả lời như sau:

Ngày 27/12/2019, Bộ Công Thương đã có Văn bản 10032/BCT-KH gửi Sở Công Thương Hà Nội và Công ty TNHH Nikken Corporation (Vietnam) về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa.

Theo đó, việc phân loại, xác định mã HS, tên gọi của hàng hóa thực hiện theo quy định Biểu thuế xuất nhập khẩu và hướng dẫn tại tài liệu chú giải chi tiết mã HS trong Biểu thuế xuất nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành (Sở Công Thương có thể hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx).

Quy định tại Biểu thuế xuất nhập khẩu thì hàng hóa có mã HS thuộc phân nhóm 3403 là các chế phẩm bôi trơn và các chế phẩm dùng để xử lý bằng dầu hoặc mỡ cho các vật liệu dệt, da thuộc, da lông hoặc các vật liệu khác, nhưng trừ các chế phẩm có thành phần cơ bản chứa 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ dầu khoáng bitum.

Do vậy, hàng hóa có mã HS thuộc phân nhóm 3403 là các chế phẩm tổng hợp và không phải là: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum) – là loại hàng hóa tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (trước đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) không được thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương.

Chinhphu.vn