In bài viết

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế cho văn phòng đại diện

(Chinhphu.vn) - Công ty bà Nguyễn Hà Thu có trụ sở chính tại tỉnh Hưng Yên, văn phòng đại diện tại TP. Hà Nội. Văn phòng đại diện chỉ là địa điểm cho nhân viên ngồi làm việc, không có chức năng kinh doanh, không bổ nhiệm bất kỳ chức danh gì liên quan, các khoản trích theo lương của nhân viên tại đây vẫn nộp về BHXH Hưng Yên.

16/04/2022 07:02

Bà Thu hỏi, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện sẽ nộp về cơ quan thuế Hà Nội hay Hưng Yên?

Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định  số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, thì trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính và doanh nghiệp chi trả tập trung cho người lao động làm việc tại chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh này thì doanh nghiệp phải:

- Khấu trừ thuế và kê khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tập trung tại trụ sở chính;

- Phải lập bảng phân bổ thuế cho các địa phương nơi người lao động làm việc;

- Nộp hồ sơ khai thuế, bảng phân bổ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

Như vậy, doanh nghiệp chi trả thuế TNCN cho người lao động làm việc tại văn phòng đại diện tại Hà Nội thì doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế Hưng Yên là cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp và phân bổ thuế, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cho TP. Hà Nội nơi có người lao động làm việc tại văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Chinhphu.vn