In bài viết

Hướng dẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

(Chinhphu.vn) - Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu một lô xe vào ngày 29/4/2016 và đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan Hải quan nhưng đến ngày 10/5/2016 mới chính thức nhập lô hàng vào kho của Công ty.

22/07/2016 08:02

Công ty Honda Việt Nam đề nghị giải đáp, Công ty được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với lô hàng nêu trên trong kỳ thuế tháng 4/2016 hay tháng 5/2016?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP. Hà Nội có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt quy định, "đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh, không bao gồm bộ linh kiện để lắp ráp các hàng hóa này".

Tại Khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định: "2. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước, số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra. Đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Việc khấu trừ tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện khi kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt".

Theo Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP, "... Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định như sau:

Đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để sản xuất hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và trường hợp nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chứng từ để làm căn cứ khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu...".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty nhập một lô xe vào ngày 29/4/2016, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho đơn vị hải quan là ngày 29/04/2016 thì được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định, kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trong nước.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Chinhphu.vn