In bài viết

Hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trong thời gian giãn cách

(Chinhphu.vn) – Bà Minh Châu (TPHCM) chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 31/5/2021, theo quy định thì 1 tháng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, bà sẽ có quyết định thôi việc và sổ BHXH để làm hồ sơ xem xét hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đồng thời, bà cần có các giấy tờ sao y, công chứng liên quan.

27/08/2021 09:02

Tuy nhiên hiện tại khu nhà bà Châu ở đang bị phong tỏa do dịch COVID-19, bà không thể làm các giấy tờ được. Trung tâm dịch vụ việc làm Quận 4 chưa có hướng dẫn hỗ trợ nộp hồ sơ online hay lùi thời gian xem xét trợ cấp thất nghiệp, bà Châu chỉ nhận được hướng dẫn nộp đầy đủ hồ sơ qua đường bưu điện.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Châu hỏi, bà có thể làm thủ tục online được không hay cơ quan chức năng có thể lùi thời gian nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp hoặc không tính hồ sơ bị quá hạn cho thời gian khu phố bị phong tỏa được không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 21 Nghị định 61/2020/NĐ-CP.

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp (đây cũng là một trong các điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm).

Quy định về phương thức thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (áp dụng đối với trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn).

Để tạo điều kiện cho người lao động trong việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, hạn chế lây lan dịch bệnh, ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện,...) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Như vậy, để được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bà Châu phải thực hiện đúng theo quy định nêu trên. Trường hợp bà không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cộng dồn cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định.

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) đang nghiên cứu, đề xuất phương án cho phép người lao động thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện cho người lao động trong giai đoạn đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trước mắt đề nghị bà liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM để được hỗ trợ.

Chinhphu.vn