In bài viết

Hướng dẫn tăng trợ cấp hằng tháng với quân nhân phục viên

(Chinhphu.vn) -  Liên Bộ Tài chính và Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng.

12/10/2013 10:57

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg và quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Theo đó, điều chỉnh tăng thêm 9,6% mức trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng trên theo công thức:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2013

=

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2013

x

1,096


Mức điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng trên cụ thể như sau: Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.282.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.347.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.411.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.475.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.539.000 đồng/tháng.

Thu Nga