In bài viết

Hướng dẫn thủ tục cấp thẻ doanh nhân ABTC

(Chinhphu.vn) – Tháng 4/2017, ông Nguyễn Trường An (Công ty TNHH TMDV Thạch Phát) đã gửi email đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đề nghị được cung cấp mẫu công văn cùng hồ sơ cần thiết để cấp thẻ doanh nhân ABTC, nhưng không nhận được hồi âm.

08/07/2017 10:02

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông An đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sớm giải quyết trường hợp của Công ty.

Về vấn đề này, UBND TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC); Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC và Thông tư số 28/2016/TT-BCA ngày 5/7/2016 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC, theo đó không quy định về thủ tục xem xét cho phép sử dụng thẻ doanh nhân ABTC và quy định mẫu công văn đề nghị cấp thẻ doanh nhân ABTC.

Do đó, để được xem xét cho phép doanh nghiệp sử dụng thẻ ABTC, doanh nghiệp chỉ cần có văn bản đề nghị gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về kiến nghị của Công ty TNHH TMDV Thạch Phát, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn và cung cấp đầy đủ tài liệu cho Công ty vào ngày 5/5/2017.

Chinhphu.vn