In bài viết

Hướng dẫn thủ tục đính chính tên trong sổ BHXH

(Chinhphu.vn) - Theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Thanh Vân (Thanh Hóa), Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã hướng dẫn bà Vân thủ tục đính chính tên trong sổ bảo hiểm xã hội cho khớp với các giấy tờ cá nhân.

22/09/2010 18:15

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân đang công tác tại Đoàn Địa chất 306, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Do sơ xuất của cán bộ tổ chức trong quá trình làm sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), tên trong sổ BHXH của bà Vân không khớp với giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của bà. Bà Vân mong muốn được cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục để đính chính nhầm lẫn trên.

Về đề nghị của bà Vân, BHXH tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn thủ tục như sau:

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 555/QĐ-BHXH ngày 13/5/2009 của BHXH Việt Nam, bà Vân cần báo cáo với đơn vị trực tiếp quản lý để lập hồ sơ đính chính tên trong sổ BHXH gửi BHXH thị xã Bỉm Sơn.

Hồ sơ đính chính gồm:

- Đơn xin đính chính tên trong sổ BHXH;

- Công văn đề nghị của đơn vị sử dụng lao động, nêu rõ nguyên nhân bị sai tên khi lập hồ sơ cấp sổ BHXH;

- 3 tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu 01 - TBH);

- 1 bản chính giấy khai sinh (1 bản sao công chứng);

- Sổ BHXH đã cấp.

Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ trên, BHXH thị xã Bỉm Sơn sẽ chuyển hồ sơ về BHXH tỉnh Thanh Hóa để xem xét, điều chỉnh tên trong sổ BHXH cho bà Vân theo quy định.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn BHXH tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản hướng dẫn công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc