In bài viết

Hướng dẫn thủ tục đổi mã quyền lợi BHYT

(Chinhphu.vn) – Bố của bà Tôn Hồng Minh là cán bộ hưu trí, mã thẻ BHYT là HT2. Vừa qua bố của bà chuyển BHYT từ Hà Nội vào TPHCM thì thẻ BHYT được cấp lại có mã HT3. Bà Minh hỏi, bố của bà cần cung cấp giấy tờ gì để được đổi mã quyền lợi BHYT?

19/10/2020 10:02

Thủ tục đổi mã quyền lợi BHYT thực hiện theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Để đổi quyền lợi trên thẻ BHYT, đề nghị bà lập tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và bổ sung một trong các loại giấy tờ chứng minh (nếu có) làm căn cứ đổi mã quyền lợi hưởng BHYT cao hơn theo từng đối tượng cụ thể được quy định tại Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Chinhphu.vn