In bài viết

Hướng dẫn thực hiện khuyến mại theo hình thức tặng voucher

(Chinhphu.vn) - Tổng Công ty Dịch vụ số dự kiến thực hiện triển khai chương trình khuyến mại tặng 2 voucher, voucher 1 có giá trị 30.000 đồng khi thực hiện thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ trên ứng dụng, voucher 2 giảm 30% tối đa 30.000 đồng khi thực hiện thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ trên ứng dụng.

02/10/2023 08:02

Đối tượng tặng quà gồm: Khách hàng đã có tài khoản sử dụng ứng dụng và không phát sinh giao dịch thanh toán, mua hàng hoá dịch vụ trong 60 ngày liên tục trước ngày nhận quà tặng; Khách hàng không cần thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán, mua hàng trên ứng dụng vào ngày khuyến mại để nhận quà tặng.

Tổng Công ty hỏi, chương trình này Tổng Công ty sẽ thực hiện thông báo khuyến mại dưới hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có đúng không?

Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Trong thời gian thực hiện chương trình khuyến mại, Tổng Công ty tặng voucher cho khách hàng mà tại thời điểm đó khách hàng không phải thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán, mua hàng trên ứng dụng thì chương trình khuyến mại này thuộc hình thức "Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ" quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Khi thực hiện chương trình khuyến mại nêu trên, Tổng Công ty phải tuân thủ quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chinhphu.vn