In bài viết

Hướng dẫn tiêm vaccine mũi 2 cho các trường hợp tiêm mũi 1 vaccine Moderna

(Chinhphu.vn) – Vaccine Moderna được phân bổ tại Quyết định số 3400/QĐ-BYT và Quyết định số 3609/QĐ-BYT của Bộ Y tế là vaccine viện trợ của Chính phủ Mỹ thông qua cơ chế COVAX. Số vaccine này được phân bổ cho các địa phương, đơn vị chỉ đủ để tiêm cho các đối tượng ưu tiên tại các đơn vị, địa phương.

01/10/2021 12:20

Theo phản ánh của ông Hiệp Bình Hoa, tại TPHCM đã thực hiện tiêm mũi 1 vaccine Moderna phòng COVID-19 cho người lớn tuổi và người bệnh nền, tuy nhiên đến nay đã quá hạn tiêm mũi 2 thì không còn loại vaccine này nữa.

Ông Hoa đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, tiếp tục phân bổ vaccine Moderna cho TP.HCM để tiêm mũi 2 cho người dân hoặc điều chuyển để đổi vaccine khác của TPHCM cho các địa phương khác đang có vaccine Moderna.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Vaccine Moderna được phân bổ tại Quyết định số 3400/QĐ-BYT và Quyết định số 3609/QĐ-BYT của Bộ Y tế là vaccine viện trợ của Chính phủ Mỹ thông qua cơ chế COVAX. Số vaccine này được phân bổ cho các địa phương, đơn vị chỉ đủ để tiêm cho các đối tượng ưu tiên tại các đơn vị, địa phương.

Ngày 10/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 7548/BYT-DP về việc tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna. Theo đó UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, thành phố về việc tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian mà không có vaccine Moderna để tiêm mũi 2 và Sở Y tế sẽ tổ chức thực hiện tiêm sau khi được UBND tỉnh, thành phố chấp thuận.

Chinhphu.vn