In bài viết

Hướng dẫn tính chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

(Chinhphu.vn) - Ông Ma Văn Hiền, công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc tính chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

27/02/2014 08:02
Ảnh minh họa

Theo phản ánh của ông Hiền, đơn vị của ông được UBND huyện giao nhiệm vụ thẩm định các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư.
 
Trước đây, chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được tính theo hướng dẫn tại Thông tư số 109/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 1/2/2012 Thông tư này được thay thế bởi Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên Thông tư 176/2011/TT-BTC không quy định cụ thể chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

Ông Hiền muốn được biết, các chi phí nêu trên có được tính theo chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng không? Trường hợp được tính chi phí theo Quyết định 957/QĐ-BXD, ông Hiền đề nghị được hướng dẫn cụ thể để đơn vị có căn cứ thực hiện.

Vấn đề ông Hiền thắc mắc, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định. Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp chủ đầu tư đủ điều kiện năng lực để tự thực hiện các công việc tư vấn thì chủ đầu tư được hưởng chi phí thẩm tra này như hướng dẫn tại Quyết định 957/QĐ-BXD.

Trường hợp thẩm định thiết kế theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì phí thẩm định đang được Bộ Tài chính nghiên cứu để ban hành, áp dụng.

Chinhphu.vn