In bài viết

Hướng dẫn tính chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng

(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đối với trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng cự ly trên 20 km, thì căn cứ vào cước vận tải do UBND tỉnh ban hành, điều kiện thực tế của công trình, phương tiện vận chuyển, cấp đường, loại đường... chủ đầu tư lập phương án vận chuyển cụ thể cho phù hợp.

16/12/2014 12:20

Theo phản ánh của bà Trần Thị Thảo Ly (tỉnh Thừa Thiên Huế), Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) có hướng dẫn, việc tính chi phí vận chuyển vật liệu đến các công trình xây dựng được áp dụng từ định mức AM.22000 đến định mức AM.33000 với cự ly vận chuyển tối đa ≤ 20km.

Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các địa phương đều ban hành cước vận chuyển để áp dụng, chẳng hạn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định về việc ban hành cước vận tải hàng hóa bằng ô tô, cự ly vận chuyển tối đa là 101km. Bà Ly hỏi, trong trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng với cự ly trên 20km, việc tính chi phí vận chuyển được thực hiện như thế nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề bà Ly hỏi như sau:

Phần thuyết minh Chương XII Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng (sửa đổi bổ sung) quy định: "đối với công trình áp dụng định mức vận chuyển công bố kèm theo Quyết định này không phù hợp thì phải lập phương án vận chuyển cụ thể để xác định chi phí vận chuyển".

Do vậy, đối với trường hợp vận chuyển vật liệu xây dựng cự ly trên 20 km như nội dung thư bà Ly hỏi, thì căn cứ vào cước vận tải do UBND tỉnh ban hành; căn cứ vào điều kiện thực tế của công trình, phương tiện vận chuyển, cấp đường, loại đường... chủ đầu tư lập phương án vận chuyển cụ thể cho phù hợp.

Chinhphu.vn