In bài viết

Hướng dẫn về cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

(Chinhphu.vn) – Trường hợp là cháu nội của liệt sĩ, nếu là người thờ cúng liệt sĩ được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì có thể làm đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công gửi UBND cấp xã để được giải quyết theo quy định.

18/06/2020 10:02

Ông nội của ông Võ Tuấn Anh là liệt sĩ Võ Phi Dư, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh năm 1968 tại Quảng Bình. Gia đình đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công nhưng đã bị rách nát.

Ông nội của ông có 4 người con, hiện còn lại 2 người. Bố đẻ của ông Tuấn Anh là con trưởng nhưng đã chết, ông Tuấn Anh là cháu nội, đang sống tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông Tuấn Anh hỏi, ông có thể làm thủ tục đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công cho ông nội được không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 51 Nghị định số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Chính phủ hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, quy định: “Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị gửi UBND cấp xã…”.

Ông Võ Anh Tuấn là cháu nội của liệt sĩ Võ Phi Dư, nếu là người thờ cúng liệt sĩ được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì ông làm đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công gửi UBND cấp xã để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn