In bài viết

Hướng dẫn về cấp lại giấy phép lái xe bị mất

(Chinhphu.vn) - Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, người lái xe đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải để làm thủ tục cấp lại.

23/11/2022 11:02

Ông Nguyễn Văn Sơn phản ánh, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định thời hạn cấp lại giấy phép lái xe bị mất là sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện giấy phép lái xe đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch. Nhưng thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cấp lại giấy phép lái xe trên cồng Dịch vụ công quốc gia là không quá 10 ngày làm việc. 

Ông Sơn đề nghị giải đáp về thời hạn khác nhau nêu trên.

Về vấn đề này, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp gồm các trường hợp sau:

- Giấy phép lái xe bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

- Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng.

- Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch so với năm sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh nhân dân.

Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị mất, người lái xe đến Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải để làm thủ tục cấp lại. Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe bị mất thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 35 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Chinhphu.vn