In bài viết

Hướng dẫn về chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Hoàng Thị Phiến có 2 liệt sĩ là Hoàng Văn Phiên và Lưu Văn Long. Khi bố, mẹ của 2 liệt sĩ chết (vào các năm 1992, 2000, 2003), gia đình bà đã tổ chức mai táng. Vậy, gia đình bà Phiến có được nhận trợ cấp mai táng phí không ?

04/02/2015 10:02

Tháng 1/2014, gia đình bà Phiến được nhận trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lưu Văn Long, với mức trợ cấp là 500.000 đồng và không được giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Hoàng Văn Phiên do liệt sĩ vẫn còn vợ (đã tái giá) đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Bà Phiến có làm đơn gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bảo Yên và được trả lời, những đối tượng thân nhân của liệt sĩ chết trước ngày 1/10/2005 không được hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần theo quy định.

Vậy, trả lời của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Phiến như sau:

Về trợ cấp mai táng đối với thân nhân liệt sĩ (khi thân nhân liệt sĩ từ trần trước tháng 10/2005): Thời điểm trước ngày 1/1/1995 thân nhân liệt sĩ từ trần chưa có chế độ trợ cấp mai táng phí. Từ ngày 1/1/1995 đến trước tháng 10/2005 chế độ đối với thân nhân liệt sĩ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 21, Nghị định số 28/CP nêu trên, thân nhân liệt sĩ thuộc diện hưởng trợ cấp nuôi dưỡng (sống cô đơn không nơi nương tựa, cha mẹ có con độc nhất là liệt sĩ hoặc có 2 con mà cả 2 con là liệt sĩ hoặc có 3 con là liệt sĩ trở lên) nếu chết thì người tổ chức mai táng được cấp tiền lễ tang chôn cất.

Như vậy, nếu bố mẹ của 2 liệt sĩ thuộc diện hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng thì khi chết được giải quyết tiền lễ tang, chôn cất.

Về trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần. Theo đó, trường hợp liệt sĩ chỉ có vợ liệt sĩ tái giá đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần.

Chinhphu.vn