In bài viết

Hướng dẫn xét chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

(Chinhphu.vn) - Bà Xuân Mai (Bắc Giang) trúng tuyển viên chức tiểu học năm 2016, giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng II, hưởng lương bậc 2; hệ số 2,67. Tuy nhiên, bà được huyện điều động về dạy tại một trường THCS. Hiện tỉnh đang xét chuyển hạng chức danh nghề nghiệp theo thông tư mới.

14/02/2022 14:02

Bà Mai hỏi, để chuyển từ chức danh nghề nghiệp hạng II cũ sang hạng II mới bà cần bổ sung chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng nào và của cấp nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Luật Viên chức 2010, người được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó và người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức sau khi hết thời gian tập sự theo quy định sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đã trúng tuyển.

Khi giáo viên tiểu học được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng thông qua hình thức xét chuyển.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đề nghị bà Mai liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn