In bài viết

Hưởng trợ cấp lần đầu tại thời điểm nhận công tác

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Bích Phượng có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, là xã đặc biệt khó khăn. Năm 2014 bà làm cán bộ hoạt động không chuyên trách ở UBND xã, không được hưởng chính sách ưu đãi.

09/09/2021 14:02

Đến năm 2020, bà được tuyển dụng vào làm cán bộ xã Vĩnh Quới. Bà Phượng hỏi, bà có được trợ cấp lần đầu 10 tháng lương cơ sở theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Về đối tượng áp dụng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Sóc Trăng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Bích Phượng liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Sóc Trăng để được giải đáp.

Chinhphu.vn