In bài viết

Huy động 108.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I/2023

(Chinhphu.vn) - Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, trong quý I/2023 sẽ phát hành 108.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

01/02/2023 16:25
Huy động 108.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý I/2023 - Ảnh 1.

Huy động 108.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong quý I/2023

Kho bạc Nhà nước vừa công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2023 là 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Con số này sẽ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trong đó, kế hoạch phát hành cho quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng.

Cụ thể, kỳ hạn 5 năm và 7 năm là 8.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 10 năm là 45.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 15 năm là 45.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 20 năm là 5.000 tỷ đồng.

Kỳ hạn 30 năm là 5.000 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Được biết, ngày 1/2/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu 3 đợt trái phiếu Chính phủ. Bao gồm: 1 đợt đấu thầu 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn 5 năm; 2 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 và 15 năm đều có giá trị gọi thầu là 5.000 tỷ đồng.

LP