In bài viết

Huy động thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/12/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 3.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm, 3 năm và 5 năm.

06/12/2012 15:43

Ảnh minh họa

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 900 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 10,60-11,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 400 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 10,80%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 2.200 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 10,75-11,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 10,85%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.700 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 10,99-11,90%/năm. Kết quả, huy động thành công 900 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 11,04%/năm. 

Kể từ đầu năm 2012, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được tổng cộng 18.130 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.

Thu Nga

(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)