In bài viết

Huy động thành công 3.250 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/6/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn.

21/06/2013 08:11

Ảnh minh họa

Ba loại kỳ hạn gồm 2 năm, 3 năm và 5 năm với khối lượng gọi thầu mỗi loại là 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.550 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,43-8,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.650 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 6,68%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,25%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.610 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,75-9,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.400 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,95%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,15%/năm).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.350 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,65-8,50%/năm. Kết quả, huy động thành công 200 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,65%/năm (cao hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,35%/năm).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 91.674 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.

 Thu Nga