In bài viết

Huyện An Phú (An Giang) trả lời việc chậm chi phụ cấp chống dịch

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trung Hậu là dân quân thuộc TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 2021, ông được điều động hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại huyện An Phú 4 tháng.

29/08/2022 17:02

Đến nay đã hơn 1 năm, ông Hậu mới nhận được 2 tháng phụ cấp chống dịch, phần còn lại ông đã nhiều lần hỏi thì đều được trả lời đang quyết toán. Ông Hậu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sớm giải quyết quyền lợi cho ông.

UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang trả lời vấn đề này như sau:

Do tình hình kinh phí ngân sách huyện không bảo đảm cân đối nên huyện chưa chi cho các lực lượng ở TP. Long Xuyên tăng cường về hỗ trợ cho huyện An Phú.

UBND huyện An Phú đã làm tờ trình đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí. Khi có nguồn tỉnh trợ cấp về thì UBND huyện sẽ quyết định giao kinh phí cho Huyện đội thực hiện chi trả cho các lực lượng theo quy định.

Chinhphu.vn