In bài viết

Huyện Châu Thành đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty An Giang Samho

(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm việc tại công ty TNHH An Giang Samho. Bà bị mất việc làm từ ngày 15/7/2021 do địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Bà Trâm thuộc diện được trợ cấp, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được nhận. Bà Trâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

09/02/2022 08:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau:

Qua trao đổi với Phòng Lao động - Thương binh và Xã huyện Châu Thành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã chuyển kinh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH An Giang Samho theo Quyết định mà UBND huyện đã phê duyệt danh sách và kinh phí. 

Đồng thời, Công ty TNHH An Giang Samho đã hoàn tất việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho người lao động từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. 

Công ty TNHH An Giang Samho đang làm thủ tục quyết toán với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành.

Chinhphu.vn