In bài viết

Huyện Như Thanh trả lời về việc cấp quyền sử dụng đất giao khoán

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Tâm, từ năm 1990, các hộ dân thôn 5, xã Phúc Đường được Lâm trường Thanh Kỳ cấp đất để sinh sống, trồng cây, chăm sóc rừng. Vừa qua, UBND xã Phúc Đường và Lâm trường Thanh Kỳ đã tổ chức họp và thông báo về việc cấp sổ đỏ cho các hộ có đất thuộc khu vực Lâm trường quản lý.

11/03/2015 10:02

Tuy nhiên, các hộ dân phải nộp tiền để được cấp sổ đỏ, đồng thời đóng thêm tiền thực hiện thủ tục. Bà Tâm hỏi, việc các hộ dân phải đóng tiền thì mới được cấp sổ đỏ như nêu trên có đúng quy định không?

Vấn đề bà Tâm phản ánh, UBND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có ý kiến như sau:

Hiện nay trên địa bàn thôn 5, xã Phúc Đường, huyện Như Thanh đang có 15 hộ dân canh tác, sử dụng trên đất giao khoán của Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ với tổng diện tích 11.964m2 đất lâm nghiệp từ năm 2008 đến nay, không phải là đất cấp cho hộ bà Tâm và các hộ từ năm 1990 như bà Tâm nêu. Nhưng hiện tại, có một số hộ dân đã tự ý xây dựng nhà ở kiên cố trái phép trên diện tích đất giao khoán này.

Để tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định đời sống sản xuất, được sự thống nhất của Đảng ủy, UBND xã Phúc Đường và Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ đang trình phương án kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xin bàn giao số diện tích 11.964m2 đất lâm nghiệp đang giao khoán cho 15 hộ dân nêu trên để giao lại cho UBND huyện Như Thanh. Sau khi được bàn giao, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Phúc Đường thực hiện các quy trình xét cấp đất ở cho nhân dân theo quy hoạch quản lý, sử dụng đất.

Hiện nay, UBND huyện Như Thanh đang chờ quyết định của UBND tỉnh chấp thuận. UBND huyện Như Thanh sẽ tiến hành cấp đất cho 15 hộ dân nêu trên theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

Đối với việc thu và nộp tiền như bà Tâm nêu là không chính xác, không phải là chủ trương của UBND xã Phúc Đường, Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ.

Chinhphu.vn