In bài viết

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 19/1/2022 công nhận huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

19/01/2022 17:51
Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới - Ảnh 1.

Một góc đô thị Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo UBND huyện Yên Phong nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Yên Phong có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên. Toàn huyện có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020.

Phát huy thành quả từ Chương trình, huyện Yên Phong tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì, nâng cao, hoàn thiện chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 mỗi năm có thêm 1-2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Chí Kiên