In bài viết

Infographic: Trồng rừng giúp tạo sinh kế cho người nông dân

(Chinhphu.vn) - Không chỉ các địa phương mà các doanh nghiệp cũng nhận thức rõ vai trò to lớn của trồng cây trong quá trình phát triển bền vững và tạo công việc cho người nông dân. Tập đoàn Novaland là một trong những doanh nghiệp tiên phong hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ bằng việc tham gia đồng hành cùng 4 tỉnh để triển khai trồng cây gây rừng.

20/12/2021 15:00
Dương Tuấn