In bài viết

Kéo dài thời gian giữ chức của 2 Thứ trưởng

(Chinhphu.vn) - Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với 2 Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

24/06/2013 16:33

Cụ thể, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Công Nghiệp và Thứ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Hoàng Thế Liên đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phương Hiển