In bài viết

Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đẩy mạnh chuyển đổi số

(Chinhphu.vn) - Chiều 22/11, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có buổi làm việc cùng Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) về trao đổi, kết nối, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số.

22/11/2021 19:00
Tham dự buổi làm việc về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: CNTT, Đầu tư Quỹ, Pháp Chế, Tài chính-kế toán… Về phía Ngân hàng chính sách xã hội có Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế; lãnh đạo các Ban Tín dụng Người nghèo; Ban Pháp chế…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế cho biết, BHXH Việt Nam được đánh giá là một trong nhưng cơ quan thuộc Chính phủ đi đầu trong ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, đồng thời, một trong những cơ quan đi đầu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, liên thông và tích hợp nhiều dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia... đem lại nhiều lợi ích trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện cho DN và người lao động (NLĐ) khi tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

"Căn cứ trên nhu cầu công việc thực tế, NHCSXH mong muốn được ngành BHXH Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, cách thức triển khai, hỗ trợ các phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu để NHCSXH nghiên cứu áp dụng, đồng thời kết nối, chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm… Qua đó, góp phần giúp NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ được Chính phủ giao, tránh lợi dụng, trục lợi chính sách…", ông Tế nói.

Trao đổi về việc chia sẻ, kinh nghiệm, kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, nắm bắt xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu và định hướng, chiến lược chuyển đổi số Quốc gia và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, trong những năm qua, ngành BHXH Việt Nam đã và đang đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống CNTT của Ngành theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới khách hàng, với quy trình nghiệp vụ tự động hóa mức độ cao, được vận hành bởi nguồn nhân lực CNTT chuyên nghiệp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và DN ngày càng tốt hơn, toàn diện hơn trong lĩnh vực BHXH và BHYT.

Hiện tại, toàn Ngành BHXH Việt Nam đang có gần 30 hệ thống ứng dụng; quản lý cơ sở dữ liệu của gần 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc; với hơn 20 nghìn tài khoản công chức, viên chức, NLĐ trong Ngành thường xuyên truy cập, khai thác và sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ của Ngành; kết nối liên thông với trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức, DN sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ, ngành. Cơ sở dữ liệu của Ngành được chuẩn hóa, phục vụ cho công tác thực thi nhiệm vụ của Ngành.

"Thực hiện Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định CSDL quốc gia về bảo hiểm, đây là 1 trong 6 CSDL quốc gia quan trọng, được Chính phủ ưu tiên triển khai, BHXH Việt Nam được giao là đơn vị chủ quản của CSLD quốc gia về bảo hiểm. Hiện nay, BHXH đang kết nối với các bộ, ngành liên quan và tích cực triển khai nhiệm vụ này"- ông Liệu cho biết.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng nhấn mạnh, BHXH Việt Nam với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đối với các cơ quan Nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và phù hợp với những quy định về trình tự kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Tại buổi làm việc, đại diện NHCSXH đã đề xuất được hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến cá nhân, hộ gia đình, người SDLĐ; các phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 2 ngành. Đồng thời đề xuất các trình tự triển khai, phối hợp thực hiện...

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đánh giá cao tinh thần phối hợp, kết nối của NHCSXH cùng hướng đến mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất người dân, công tác an sinh xã hội. Đồng thời, giao các Ban nghiệp vụ kết nối, phối hợp với nhau để cùng thống nhất, báo cáo Tổng Giám đốc 2 ngành để xây dựng Quy chế phối hợp nhằm thực hiện việc kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu theo đúng quy định của pháp luật.

BT