In bài viết

Khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản trong quý I/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; thực hiện nghiêm các giải pháp đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra, nhằm khắc phục cơ bản tình trạng nợ ban hành văn bản trong quý I/2016.

26/02/2016 18:46

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp cho biết, trong tháng 2/2016, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 187 văn bản quy định chi tiết. Bao gồm: 48 văn bản nợ ban hành (12 nghị định, 27 thông tư, 9 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 17 luật đã có hiệu lực; 139 văn bản (62 nghị định, 5 quyết định, 72 thông tư) quy định chi tiết 18 luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, thứ 9 và thứ 10, sẽ có hiệu lực hoặc nội dung giao quy định chi tiết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.

Từ ngày 27/1/2016 đến hết ngày 26/2/2016, đối với 48 văn bản nợ ban hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành 2 văn bản; còn 46 văn bản nợ chưa ban hành (10 nghị định, 27 thông tư, 9 thông tư liên tịch). Trong đó, 27/46 văn bản đang soạn thảo; 5/46 văn bản đã thẩm định và cơ quan chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; 14/46 văn bản đã trình cấp có thẩm quyền để xem xét, ký ban hành.

Văn bản nợ đọng giảm so cùng kỳ

Theo Bộ Tư pháp, số lượng văn bản nợ ban hành đã giảm 39 văn bản so với cùng kỳ năm 2015 (85 văn bản). Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong tháng qua “không” có chuyển biến tích cực, ban hành được 2 văn bản; số lượng văn bản nợ ban hành tăng cao so với cuối năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là do trong tháng 2/2016 có một khoảng thời gian tương đối dài nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân, các Bộ, ngành phải tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội, nhằm bảo đảm việc tổ chức đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Trong tháng 3 và những tháng tiếp theo của năm 2016, nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là rất nặng với 185 văn bản. Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy chế công vụ, tập trung chỉnh lý, hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 46 văn bản nợ ban hành nhằm sớm khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản; chủ động nghiên cứu, xây dựng 139 văn bản bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật nhằm nâng cao chất lượng công tác góp ý, kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tiền kiểm với công tác hậu kiểm tra sau ban hành; tiếp tục rà soát, nghiên cứu hạn chế nội dung giao quy định chi tiết khi soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; thực hiện lồng ghép nội dung các văn bản quy định chi tiết nhằm hạn chế số văn bản cần ban hành để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng của văn bản.

- Danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực

- Danh mục văn bản quy định chi tiết các luật sẽ có hiệu lực trong thời gian tới

Thanh Hoài