In bài viết

Khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu thống kê tại địa phương

(Chinhphu.vn) - Theo ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, một trong những điểm yếu của ngành hiện nay là số liệu thống kê còn thiếu nhất quán giữa các Bộ, ngành và địa phương.

23/01/2013 20:01

Quang cảnh hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2013 của Tổng cục Thống kê, sáng 23/1 -Ảnh: VGP/Văn Chính

Sáng 23/1, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị  triển khai kế hoạch công tác năm 2013, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu như: nâng cao chất lượng số liệu thống kê, bảo đảm tốt thông tin phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, trong đó chú trọng công tác phân tích và dự báo

Tổ chức tốt và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thống kê; hoàn thành xử lý kết quả để công bố số liệu toàn bộ Tổng điều tra cơ sở kinh trế hành chính sự nghiệp năm 2012; đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Đề án đối mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2012, Tổng cục tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu sự chênh lệch số liệu thống kê giữa các Bộ, ngành và địa phương, nhất là đối với những số liệu về phát triển kinh tế…

Về vấn đề này ông Hà  Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê, cho rằng một phần nguyên nhân do Tổng cục Thống kê đã hướng dẫn cách tính thống nhất nhưng cách thức triển khai ở địa phương chưa thật sự tốt, trình độ cán bộ thống kê có hạn.

Cụ thể, phương pháp biên soạn số liệu, sử dụng hệ số chi phí trung gian, hệ thống chỉ số giá… được cho là những nguyên nhân chính khiến số liệu GDP tại các địa phương còn nhiều bất cập. Nhiều địa phương còn tính số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo phương pháp thu nhập, trong khi, nguồn thông tin từ điều tra doanh nghiệp, điều tra cơ sở/hộ sản xuất kinh doanh cá thể… lại không tính toán theo phương pháp sản xuất; thông tin biên soạn số liệu GDP cũng chưa đầy đủ, chưa tương thích ở các ngành vận tải, du lịch, sự nghiệp ngoài công lập, kinh doanh bất động sản, dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng… Bên cạnh đó, việc thu thập thông tin của các Tập đoàn và Tổng Công ty hạch toán toàn ngành còn nhiều khó khăn do Tập đoàn và Tổng Công ty có nhiều đơn vị cơ sở đóng rải rác ở các địa phương trong phạm vi cả nước.

Nhằm khắc phục hạn chế này, năm 2013, Tổng cục Thống kê sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án “Khắc phục chênh lệch số liệu”. Trước mắt, xây dựng nguồn số liệu để thống nhất sử dụng tính toán một số chỉ tiêu quan trọng như: giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm, chi phí trung gian, đồng thời có phương án phân bổ giá trị sản xuất của các tập đoàn, tổng công ty hạch toán toàn ngành cho các tỉnh, thành phố trên cả nước. Xây dựng quy trình tính GDP và giá trị sản xuất cho địa phương và cả nước để thống nhất áp dụng.

Cục Thống kê các tỉnh, thành phố  cần nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, tuân thủ phương pháp luận thống kê do Tổng cục Thống kê hướng dẫn và rà soát kỹ các cân đối trong tính toán các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của địa phương để bảo đảm phản ánh đúng và sát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Huy Thắng